Vi anbefaler


Bornholm Indre Mission
 
Hjemmeside for Indre Missions arbejde på øplan.

Find svar på dine spørgsmål om Jesus - historiens absolutte hovedperson
Jesus Kristus
Hvem er Jesus - En legende, en galning, en løgner, – eller Herre og Gud?
Indre Mission i Danmark
Orientering om Indre Missions landsdækkende arbejde
Bibelcamping Bornholm
Her finder du programmet for Bibelcamping på Bornholm
Bibelcamping Danmark
Oversigt over Bibelcaming i Danmark
Sankt Nikolai Kirke Rønne
Her finder du oplysninger om søndagens gudstjenester m.m.
Børkop Bibelskole
Højskolen tilbyder bibelskoleophold og undervisningstilbud af længere og kortere varighed. 5 mdr.s kursus begynder to gange årligt.
Discipelskolen
Ikke sjældent er viden om Bibelens tid, sted og miljø afgørende for, at man forstår Bibelens budskab rigtigt!
Meget ofte giver et ophold i Israel også Bibelen en helt ny dimension! Og så er det altid fantastisk spændende at lære Jesus og Bibelen at kende i Bibelens eget land!
3 måneder på Discipelskolen i Tiberias er en enestående mulighed for at opleve dette og læse Bibelen med alle sanser!
Nordsjællands efterskole
Rigt musikliv med kor og bands, dramalinie med stor årlig musical,
idrætslinie med vægt på især boldspil, natur- og friluftsliv i den nordsjællandske natur,
kunst- og kreaværksted, sløjd- og metalsløjdværksted, tøj- og designlinie, bibel- og lederlinie for dig der vil gå i
10. klasse.
Lejrskole fra alpint ski i Sälen til spændende oplevelser i Krakow.
FSA og FS10 i alle boglige fag.
Kristen kunst
Her kan man finde kristne
kunstnere på forskelligt niveau, se andres erfaringer
med at bruge visuel kunst i forkyndelsen, læse om IM's
kreative medarbejders tilbud og flere andre ting.
Parseminar
PAR•SEMINAR
er et retræte og inspirationstilbud til ægtepar, som ønsker fornyet glæde i livet med hinanden.
Daglig andagt
For teenagere:
Nyt andagtsstykke på nettet hver dag.
Netandagten
Netandagten
er Indre Missions tilbud om at kunne høre en andagt på internettet. Andagten varer 2 min. og er åben hele døgnet. Ny andagt hver dag.
Genbrugsbutikker
Indre Mission har en netværk af genbrugs-butikker over hele landet som drives af frivillige.
Ordet & Israel
Ordet og Israels formål er at arbejde for, at den kristne menighed må få Bibelens syn på Israel, og at det jødiske folk må få Bibelens syn på Jesus Messias.
Rønne Indre Mission